AVTALSGRUPPEN

Består idag av följande personer:

Mats Ölvehed, Golv 2000
Thomas Gatehag, LD Golv och Platt
Peter Lindman, Nils Lindman AB Golv & Inredningar
Bengt Lind, M2 Ytskikt

Gruppen ska ha till huvuduppgift att skapa förutsättningar för bra årsavtal med de leverantörer vi bestämmer att arbeta tillsammans med. Gruppen ska vara tillgänglig för våra avtalskunder och samtidigt vara lyhörda och hålla kontakt med de som för tillfället inte är aktuella för ett avtal.