TEKNIK/MARKNADSFÖRING

Marknadsföringsgruppen består utav följande personer:

Jonas Eriksson, Älta Golvservice
Thomas von Zeipel, Golvuppdraget
Krister Hasselqvist, Stockholms Interiörgolv
Henrik Lyckner, M2 Ytskikt

Gruppen ska ta fram marknadsföringsmaterial och ansvara för att stärka varumärket Golvpoolen. Gruppen har ansvar för hemsidan och ska hålla den uppdaterad hela tiden, bl.a. se till att leverantörerna löpande kommer med ny information. Vi ska ligga steget före våra konkurrenter i allt!

Gruppen ska vara uppdaterad på det som förändras inom teknikområdet och tillsammans med Framtidsgruppen söka nya revolutionerande lösningar och metoder. Gruppen ska hålla sig uppdaterad på GBR:s auktoriserade golvföretagare och även här tillsammans med Framtidsgruppen utvärdera om det skulle vara en fördel för gruppen att auktorisera sig inom BF9K.